Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry se letos neuskuteční

Aktualita

01.03.2022
Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry se letos neuskuteční

Státní podnik Povodí Odry patří mezi subjekty kritické infrastruktury a je velmi důležité zajistit nepřetržitou obsluhu vodních děl.  Proto bylo i letos přijato rozhodnutí, nepořádat den otevřených dveří na vybraných vodních dílech u příležitosti Světového dne vody, vzhledem k možnému šíření covid-19.   Současně vedení podniku rozhodlo o znovuotevření Informačního centra na vodním díle Šance.

 „V minulosti naše přehrady navštívilo v rámci dne otevřených dveří v průměru od 5000 do 12000 návštěvníků. Našim prvořadým úkolem je zajištění dodávky vody pro obyvatele a průmysl a z tohoto důvodu nechceme ohrozit naše hrázné a pracovníky vodohospodářského dispečinku, kteří patří mezi klíčové zaměstnance, zajišťující chod vodních děl také například při zvýšených průtocích či povodňových stavech nebo naopak při nedostatku vody v suchých obdobích, které mohou nastat“, řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč a dodal: „Naopak jsme se rozhodli otevřít informační centrum na vodním díle Šance, které bude přístupné od letošních Velikonoc, pro menší skupiny návštěvníků.“

Otevírací doba Informačního centra na vodním díle Šance:

Zahájení provozu: 14. 4. 2022 – 18. 4. 2022 od 10:00 do 16:00 (Velikonoce)

Provozní doba:

Od 21. 4. 2022 do 30. 10. 2022

každý čtvrtek až neděle od 10:00 do 16:00

Rezervace není nutná, je však potřeba počítat s omezenou kapacitou zařízení.