Každý splav na řece může být nebezpečný

Aktualita

21.06.2021
Každý splav na řece může být nebezpečný

Vážení občané,

vstupujeme do letní rekreační sezóny a Povodí Odry, státní podnik na Vás apeluje, abyste naše řeky a vodní díla využívali:

  • za nízkých průtoků
  • při dobrých teplotních podmínkách vody v řekách
  • při nízké rychlosti proudící vody
  • nejlépe za přítomnosti dalších osob
  • s opatrností při vstupu do vody
  • při dodržování zdravotnických zásad a při vstupu do větší hloubky se osmělili a pak si můžete v plné míře a hojnosti využívat vodní bohatství.

Každý podle svého věku a kondice si musí zvážit, zda podmínky pro vodní rekreaci pro něj jsou vhodné, zvláště za děti tak musí učinit jejich rodiče, případně jejich dozor.

Volnočasové aktivity v přírodě mohou být při nepozornosti a risku velmi nebezpečné. Pokud je vodní dílo užíváno s rozvahou, tzn. v letních měsících, za běžných průtoků a při vhodných teplotních podmínkách vody a vzduchu a nejlépe vždy s dohledem dalších osob na břehu, je bezpečné.

A hlavně nepoškozujme a neničme záchranné prvky a prostředky!

Úpravy toků přes naše města a obce jsou mimo opevnění vlastního koryta často doplňovány o říční hráze a u některých řek je zajišťována ochrana proti povodním kombinací úprav toků s tlumicím efektem, které zajišťují přehrady nad nimi. Nedílnou součástí těchto úprav toků jsou spádové objekty. Spádové stupně jsou nezbytné ke zmírnění vodní energie a rychlosti proudící vody a její erozní síly, zejména při povodních, aby během nich nebyly břehovou erozí skokově napadeny říční hráze, následně protrženy a v konečném důsledku nebylo zaplaveno město či obec. Jejich funkce je v celém systému ochrany proti povodním nezastupitelná. Na tocích v povodí Odry, které spravuje státní podnik Povodí Odry, a u kterých zajišťuje ochranu proti povodním, je těchto spádových stupňů s výškou nad jeden metr více jak 900.

Samozřejmě si dejme všichni společný závazek, že vše, co si k vodě s sebou přineseme, tak si po sobě také uklidíme.

Děkujeme.