Vodohospodářská soustava Povodí Odry musí být stále připravena na povodně i sucho

Aktualita

19.06.2024
Vodohospodářská soustava Povodí Odry musí být stále připravena na povodně i sucho

Vodní nádrže na území povodí Odry mají v současnosti své zásobní prostory naplněny. Jejich retenční prostory jsou prázdné a připravené zachytit případné povodňové průtoky. Díky správné manipulaci jsou tedy v současnosti jednotlivé nádrže schopny čelit oběma extrémům – povodním i suchu.

 

Hydrologická situace je na začátku letní sezóny dobrá. Díky vydatným srážkám na začátku června jsou nádrže téměř plné a připravené dodávat vodu pro obyvatelstvo i průmysl i v letním suchém období.

„Mohu konstatovat, že jako tzv. střecha Evropy, kdy veškerá voda od nás odtéká
a prakticky žádná voda k nám nepřitéká, v případě přirozeného nedostatku srážek nemůžeme odolávat přirozenému půdnímu suchu, ale díky naším přehradám pracujícím ve vodohospodářské soustavě můžeme i několik let odolávat socioekonomickému suchu a zajistit vodu pro pitné účely, pro průmysl a pro vodní toky pod přehradami,“
doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Současný stav průtoků v tocích považujeme za běžný. V nadcházejících dnech nás čeká dle předpovědi ČHMÚ teplé počasí s občasnými bouřkami, které mohou být i silné. Právě škodám z přívalových lokálních dešťů, kdy se jedná z většiny o povrchový odtok vody, nelze zabránit.

„Bouřková srážková činnost může v nadcházející letní sezóně nečekaně zvýšit průtoky v tocích. Proto apeluji na opatrnost při pohybu kolem vody a v žádném případě nedoporučuji vstupovat do vodních toků po vydatných deštích, kdy proud vody může být silný a současně doplněn plávím, které může být nebezpečné,“ uzavřel Břetislav Tureček.

Vodohospodářskou soustavu povodí Odry tvoří 8 údolních nádrží:

kaskáda údolních nádrží Slezská Harta a Kružberk na řece Moravici, vodárenské nádrže Šance a Morávka na řekách Ostravice a Morávka, nádrže pro zásobení průmyslu Baška na Baštici, Olešná na Olešné, Žermanice na Lučině a Těrlicko na Stonávce v povodí Olše. Tyto nádrže hospodaří a spolupracují jejich přirozeným propojením prostřednictvím vodních toků, jezů, náhonů a převodů vody. Celkový objem akumulované vody, se kterým státní podnik Povodí Odry hospodaří a který má Moravskoslezský kraj k dispozici, činí kolem 380 mil. m3.