Hydrologická situace v povodí Odry srpen 2022

Aktualita

31.08.2022
Hydrologická situace v povodí Odry srpen 2022

Srážkové úhrny se za poslední týden od 24. 8. do 31. 8. 2022 na většině území ve správě státního podniku Povodí Odry pohybovaly cca od 5 do 70 mm (Kletné 71 mm). Srážky měly přívalový charakter, v některých lokalitách i s hodinovými úhrny 30 až 40 mm a měly rychlý průběh s dopadem hlavně na vodní toky s menším povodím. Všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění (80 až 100 %) zásobního objemu.

Bouřky přecházely ve dvou vlnách, první ve středu večer se zasaženým územím Frýdecko – Místecka (Hradiště 42,7 mm/hod), druhá vlna v neděli odpoledne až večer a zasáhla oblast od města Odry po Štramberk, jižní část Ostravska, Opavsko a oblast Rychlebských hor. Během 1. vlny přívalových srážek byl dosažen 3. SPA na Stonávce v Hradišti a bylo dosaženo 20 až 50 leté vody. Během druhé vlny byl dosažen 2. SPA na Starobělském potoce ve Staré Bělé, na Sedlnici v Sedlnici a na malé vodní nádrži (MVN) Kletné bylo dosaženo 3. SPA. Průtoky dosáhly maximálně 1 až 2 leté vody. MVN Kletné významně utlumila přívalovou povodeň z cca Q50 na Q1 v Suchdolském potoku a ochránila tak zástavbu Suchdolu nad Odrou. V Rychlebských horách došlo lokálně k vybřežení Vojtovického potoka bez přímého ohrožení zástavby, ke kterému zásadně přispěla soustavná úprava koryta na Q20 přes Bernartice v Javorníku, provedená po přívalové povodni 2009, včetně postupného posuzování a spolupráce s obcí na rekonstrukci cca 15 mostů, a Heřmanického potoka. Aktuální průtoky na vodních tocích v povodí Odry jsou nejčastěji kolem 90 až 364 denních vod.