V roce 2021 vodohospodáři Povodí Odry ukončili celkem 8 významných staveb

Aktualita

25.01.2022
V roce 2021 vodohospodáři Povodí Odry ukončili celkem 8 významných staveb

Rok 2021 byl pro vodohospodáře z povodí Odry stavebně úspěšný.  Do konce minulého roku se podařilo dokončit 8 velkých staveb a celkově bylo na investiční akce vynaloženo více než 247 mil. Kč. Nejvýznamnější jsou protipovodňová opatření na řece Opavě v Holasovicích, Branicích na polském území pod Krnovem a v prostoru jezu Kunov. Také byla dokončena rekonstrukce jezu v Jablunkově na bystřině Lomná. V rámci protipovodňových opatření a migrační prostupnosti toků byla odstraněna poslední migrační překážka na řece Mohelnici v Beskydech.  V roce 2022 plánuje státní podnik Povodí Odry investice ve výši zhruba 230 mil. Kč.

Finanční prostředky na výše uvedené stavby jsou hrazeny jednak z dotačních programů ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí a jednak z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry.

Kromě stavebně ukončených akcí budou letos vodohospodáři pokračovat například v rekonstrukci vodního díla Morávka, levobřežní hráze na řece Ostravici v Paskově a dokončí úpravy Vidnávky v Kobylé n/V. Na bystřině Bělé v Bělé pod Pradědem bude pokračovat odstraňování povodňových škod z roku 2021.

„V roce 2022 budeme pokračovat ve stavebních akcích zaměřených na podporu prevence před povodněmi, podporu opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích a také v rámci revitalizace vodních toků. Mezi významné akce řadíme například pokračování rekonstrukce vodního díla Morávka v Beskydech za účelem posílení jeho bezpečnosti, jehož dokončení je plánováno na rok 2023 s náklady ve výši necelých 150 mil. Kč,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč a dodal: „ V letošním roce také plánujeme zahájení výstavby ochranné hráze na řece Odře a Orlovské stružce, Bohumín-Pudlov s plánovanými celkovými náklady ve výši cca 370 mil. Kč nebo zvýšení ochrany Českého Těšína nákladem kolem 25 mil. Kč. Tyto stavby však budou probíhat až do roku 2025.“

V rámci revitalizací vodních toků se zahájí revitalizace Opusty za 6 mil. Kč a plánujeme například úpravy řeky Ondřejnice v délce 2,5 km za zhruba 32,5 mil. Kč.

 „Z programu Revitalizace Moravskoslezského kraje bude zahájeno odstranění staré důlní zátěže na řece Lučině přes centrum města Ostravy. A nelze také opomenout aspekt bezpečnosti vodních děl, kdy po probíhající stavební akci na VD Morávka připravujeme posílení bezpečnosti Vodního díla Baška na Baštici nebo rekonstrukci Žermanického přivaděče, II. etapa,“ doplnil technický ředitel Břetislav Tureček.

V rámci drobných vodních toků jsou vodohospodáři před dokončením přípravy zvýšení protipovodňové ochrany Polanky nad Odrou, kterou protéká drobný vodní tok Polančice.