Vodu z tajícího sněhu na horách využíváme k obměně vody v nádržích

Aktualita

25.02.2021
Vodu z tajícího sněhu na horách využíváme k obměně vody v nádržích

Situace na vodních tocích je stále velice dobrá. Během minulého týdne vypadly srážky do 30mm, ještě v podobě sněhu, během uplynulého víkendu vlivem oteplení začalo tání sněhové pokrývky. Současné průtoky se na vodních tocích pohybují v rozmezí 30 až 270 denních vod. Všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění od 80 po 100% zásobního prostoru.

Oproti minulému týdnu se zásoby vody ve sněhu snížily. V nižších i středních polohách sníh v důsledku oteplení pozvolna odtál. V současnosti leží v Jeseníkách 30-100cm sněhu, v Beskydech pak 35-125cm sněhu.

Tuto tající vodu částečně zachytávají přehrady a budou ji využívat v letním období pro zásobení vodou obyvatelstva a průmyslu. Množství vody z tajícího sněhu z horských oblastí využívají vodohospodáři také pro obměnu vody v nádržích. Například nyní se převádí část vody z tajícího sněhu nad vodním dílem Morávka řekou Morávkou přes žermanický přivaděč, jehož část byla v roce 2019 opravena, do přehrady Žermanice na řece Lučině. Tato obměna vody v nádrži příznivě ovlivní jakost vody v letním období.

Problematika rychlého odtávání sněhu, které by mohlo způsobit zimní povodně, není aktuální a nebezpečná pro naše povodí Odry, protože vodní toky z Jeseníků a Beskyd odvádějí vodu ze zejména severních svahů těchto pohoří a historicky sněhové zásoby zde převážně odtávají postupně. Během dne probíhá tání a v nočních hodinách, kdy je chladno se tání zastaví nebo zpomalí.

Na rozdíl od loňského roku, kdy sněhové zásoby na horách nebyly žádné, letos tající sníh nejenom doplní všechna vodní díla, ale i výrazným způsobem pozitivně ovlivní jakost vody v nich.