Odtěžování nánosů na vodních nádržích Bílovec a Bartošovice I úspěšně probíhá

Aktualita

19.04.2018
Odtěžování nánosů na vodních nádržích Bílovec a Bartošovice I úspěšně probíhá

Od října loňského roku 2017 probíhají na vodních nádržích (VN) Bílovec a Bartošovice I práce na odtěžování nánosů ze zátopy. Obě tyto akce jsou spolufinancovány z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ s celkovými náklady ve výši zhruba 8 mil. Kč. 

 

V případě VN Bartošovice I se jedná o přibližně 16 000 m3 sedimentů, přičemž veškerý tento materiál se ukládá na nedaleké zemědělsky využívané pozemky. S trochou nadsázky lze tedy říci, že se vrací zpět tam, odkud přišel. K těžbě sedimentů zde byla využita speciální technika, tj. zejména širokopásová rypadla a rovněž poměrně unikátní pásové dempry, které velkou mírou přispěly k vysoké efektivitě stavebních prací. Těžba sedimentů zde trvala přibližně 4 měsíce. V současné době již probíhají pouze závěrečné dokončovací práce. Součástí stavby bylo rovněž vytvoření pobřežního pásma v zadní části zátopy, které by mělo dále zlepšit kvalitu vody v nádrži a přispět tak k ekologické stabilizaci území.

Na VN Bílovec probíhá odstraňování nánosů v obdobném rozsahu, jako na VN Bartošovice I. Celkem se jedná o 16 204 m3 sedimentů, přičemž 15 903 m3 se nachází v samotné zátopě nádrže a dalších 301 m3 je v prostoru záchytné hrázy na přítoku Jamník. Vytvoření pobřežního pásma v zadní části zátopy zde bude podpořeno výsadbou 6600 kusů vhodných rostlin. Sedimenty jsou odváženy převážně na zemědělské pozemky v k. ú. Bílovec – Horní Předměstí a k. ú. Tísek. Předpokládaný termín dokončení stavby je červen 2018.