Březnový vodácký sjezd řeky Ostravice bude tuto sobotu

Aktualita

26.03.2019
Březnový vodácký sjezd řeky Ostravice bude tuto sobotu

Vzhledem k aktuálnímu stavu plnění zásobního prostoru nádrže Šance vodohospodáři souhlasí s uspořádáním březnového sjezdu Ostravice v jednodenním termínu dne 30. 3. 2019 a to od 9 do 13 hodin. Pro jeho uspořádání bude zaručen pouze nižší průtok cca 12 m3/s.

Pokud by hydrologické podmínky a průběh plnění nádrže umožnily uskutečnění 2 denního sjezdu nebo umožnily vypouštět i více vody (maximálně do hodnoty cca 21 m3/s), budou organizátoři sjezdu informováni nejpozději před konáním sobotního sjezdu. Registrovaní účastníci mají povolení ke vstupu na pozemky, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa. Vzhledem k zvýšeným průtokům za účelem sjezdu Ostravice požadujeme v době konání akce zajistit odpovídající bezpečnost na jezech této řeky v úseku pořádaného organizovaného sjezdu.

Vodohospodáři upozorňují, že v případě závažných provozních či povodňových situací budou manipulovat na nádrži Šance dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a současně si vyhrazují právo souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit.