Rozsáhlá rekonstrukce přehrady Šance pokračuje

Aktualita

20.04.2017
Rozsáhlá rekonstrukce přehrady Šance pokračuje

Převedení extrémních povodní to je důvod rozsáhle rekonstrukce vodního díla Šance na řece Ostravici, která byla zahájena v září 2015 s ukončením v červenci 2018. Celkové náklady na rekonstrukční práce se předpokládají ve výši 438,5 miliónů korun.

„Během rekonstrukce se na pravém břehu postaví nový kapacitnější boční přeliv, skluz a vývar pro odvedení extrémního množství povodňové vody. Přehrada Šance bude schopna utlumit až 10x větší množství vody než protékalo řekou Ostravicí v roce 1997, kdy byl průtok klasifikován na více než tisíciletou vodu.  Dalším přínosem je zvýšení stability hráze přísypem vzdušného svahu s dostatečně mírným sklonem. Vybudování zmíněných stavebních objektů vyvolá na tomto vodním díle další stavební zásahy a úpravy, které spočívají ve změně umístění provozního střediska, úpravě komunikací a mostů,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

 

V současnosti je již vybudován nový bezpečnostní přeliv, železobetonový skluz je hotov z cca 90% včetně vybudované dělící stěny ve vývaru, která umožní práce na rozšíření levé strany vývaru s novým napojením na koryto toku. Zároveň se upravuje svah patky přísypu do projektovaného tvaru s osazováním měřících zařízení.

 

V letošním roce budou dokončeny zejména všechny betonové konstrukce ve skluzu a vývaru, oba mosty na koruně a u vývaru, z větší části provedeny práce na nové koruně hráze, proběhne rekonstrukce odběrné věže, bude provedena hrubá stavba nového provozního zařízení a dotěsnění injekční clony vodního díla.

 

Stavba je financována ministerstvem zemědělství v rámci dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi III.“