Tání sněhu je pozvolné, koryta řek jsou bez ledu

Aktualita

12.03.2018
Tání sněhu je pozvolné, koryta řek jsou bez ledu

Na území povodí Odry v současnosti neevidujeme žádné problémy v souvislosti s táním sněhu. Můžeme konstatovat, že sníh z nižších poloh již odtál a ve vyšších polohách je množství sněhu, které při pozvolném odtávání pojmou naše přehrady, které jsou na jarní tání předpuštěny. To znamená, že rozhodující prostory pro zachycení vody z tajícího sněhu jsou na vodních dílech připraveny k využití. Během víkendu došlo k uvolnění ledů v tocích a ty již odpluly. Tvorba ledových nápěchů v korytech řek již tedy  není pro území spravované státním podnikem Povodí Odry z hlediska povodňové ochrany výrazným rizikem.

Vzhledem k tomu, že zatím nejsou avizovány vydatnější dešťové srážky na našem území, nepředpokládáme problémy s množstvím vody v tocích.

Situaci samozřejmě nadále monitorujeme a budeme na ni adekvátně reagovat.