Aktuální hydrologická situace v odpoledních hodinách

Aktualita

04.06.2024
Aktuální hydrologická situace v odpoledních hodinách

Hydrologická situace se postupně zlepšuje. Srážky ustávají a pohybují se na části levostranných a okrajových přítocích Odry do 2 mm od 7 hodin, na pravostranných přítocích do 10 mm a pouze ve střední části povodí Olše (od Jablunkova po Český Těšín) pak i vyšší (nejvíce opět Javorový 25,9 mm). Snížené úhrny srážek a menší velikost zasaženého území má dopad i na pokles průtoků ve vodních tocích.

V současnosti máme dosaženy již jen 1. SPA na Lubině ve Vlčovicích a Petřvaldě, na Morávce ve Vyšních Lhotách, Na Stonávce v Hradišti a na Olši v Českém Těšíně – Baliny, v Dětmarovicích a ve Věřňovicích. Ve všech uvedených profilech má hladina klesající trend. Dle předpovědi by srážky již měly ustat a situace by se měla dále zlepšovat.