Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry 10:00

Aktualita

19.06.2020
Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry 10:00

Na základě doposud spadlých srážek a další předpokládané srážkové činnosti podle prognózy ČHMÚ, na základě údajů z matematického modelu ALADIN ze dne 19. 6. 2020 z 6. hodiny ranní a střednědobé prognózy ECMWF byla vytvořena tato informace o stavu v povodí a prognóze průtoků v povodí Odry.

Srážkovou činností v měsíci červnu je celé dílčí povodí Horní Odry vysoce nasyceno. Během posledních 14 dnů byly dosaženy úhrny od 50 až do 150 mm (v Rychlebských horách a Jeseníku). Od začátku současné srážkové epizody od čtvrtku 18.6. vypadly srážky v úhrnech až 90 mm, zasaženo bylo především povodí střední Odry  po Ostravu a podhůří Beskyd.

 

Vlivem předchozího nasycení povodí a vysokých intenzit srážek došlo k vzestupu hladin vodních toků, především na levostranných a pravostranných přítocích Odry nad Ostravou. K 10. hodině platil 3. stupeň povodňové aktivity (SPA) na Polančici v Polance nad Odrou a 2. SPA na Jičínce. N-leté průtoky se na měřených vodních tocích vyskytovaly na Jičínce, Tichávce, Bílovce, Porubce a Ropičance  (1- leté) a Sezině a Polančici (2-leté). Intenzita srážek v oblasti střední Odry nyní slábne a hladiny v tocích mají mírně sestupnou tendenci. Srážková činnost se přesouvá do Beskyd.

Na následující dny do pondělí 22.6. jsou ČHMÚ prognózovány vyšší srážkové úhrny na Beskydské straně, v celkovém úhrnu kolem 100 mm/3 dny.

Při zpracovávání této prognózy průtoků na nejbližší období je uvažováno s pokračováním zvýšené srážkové činnosti podle výstrahy ČHMÚ.

dílčím povodí Odry se prognózují zvýšené průtoky s kulminací během neděle až pondělí s možným dosažením 2. SPA na Bílovce a Lubině. Na řece Odře ve Svinově se předpokládá během pondělí kulminace průtoku kolem 250 m3/s, tj. cca do úrovně 5-leté vody.

dílčím povodí Opavy se vzhledem k nižším prognózovaným srážkám nepředpokládá dosažení SPA, případně dosažení 1. SPA. V Děhylově na řece Opavě se předpokládá vzestup průtoků s kulminací okolo 60 m3/s.

dílčím povodí Ostravice se předpokládá, že se kulminace hladin mohou přiblížit úrovni 1-letých vod a 1. SPA během neděle 21.6.

dílčím povodí Olše se předpokládá dostoupení a případné mírné překročení 1. SPA na Olši v profilech Český Těšín, Dětmarovice a Věřňovice dnes v poledních hodinách a následně opakovaně během neděle a pondělí 21. až 22.6. Nelze vyloučit lokální ohrožení zástavby u menších vodních toků, zejména na Petrůvce v lokalitě Petrovice u Karviné a na Stonávce nad nádrží Těrlicko v osadě Hradiště, kde jsou predikovány až 2. SPA a v případě bouřek mohou být i vyšší.

dílčím povodí okrajových přítoků Odry (Bělá, Vidnávka a Osoblaha) může dojít k dosažení 2. SPA během neděle 21.6. a na přítocích těchto toků, případně na menších vodních tocích gravitujících z Rychlebských hor přímo do Polska (kupř. Vojtovický potok, Kunětička) při výskytu bouřek i k 3.SPA.

V uzávěrném profilu Odry v Bohumíně se očekává kulminace kolem 400 – 500 m3/s během 21. a 22.6., což odpovídá 1 – 2 leté vodě a překročení 1.SPA s přiblížením k 2.SPA.

Doporučujeme obcím a městům provádět kontrolu průtočnosti například propustků, mostků a lávek, zejména na drobných vodních tocích, náhonech a příkopech, z důvodu jejich možného zanesení plávím.

V případě, že predikované srážky nebudou v čase vypadávat rovnoměrně v nižších intenzitách, ale v kumulovaných přívalech, tzn. že budou mít bouřkový nebo přívalový charakter, lze pak očekávat vyšší kulminace a rychlé odezvy průtoků s dosažením i 3. SPA, zejména na drobných vodních tocích.

Na údolních nádržích jsou hladiny v zásobních prostorech a mírně v ochranných prostorech a dochází k tlumení povodňových průtoků.

 

Prognóza průtoků je bez právní záruky. O dalším zpracování prognózy průtoků a vydání zprávy bude rozhodnuto podle vývoje povětrnostní situace a další předpovědi srážek a výstrah ČHMÚ.