Aktualita

22.05.2019
Prognóza průtoků pro povodí Odry - 3

Tato prognóza navazuje na prognózu vydanou dne 21. 5. 2019 v 21:30. Podle prognózy srážek ČHMÚ z modelu ALADIN ze dne 22. 5. 2019 ze 7. hodiny a s využitím střednědobé prognózy srážek na dalších 7 dnů byla vytvořena prognóza průtoků v povodí Odry srážkoodtokovým modelem HYDROG. Srážkové úhrny do zítřejšího poledne jsou předpovídány pro povodí Odry do cca 100 mm. Prognóza odtoku je oproti prognóze z 21:30 dne 21. 5. opět vyšší pro povodí Bělé a obdobné jako včerejší večerní předpověď průtoků pro zbývající část povodí – tj. povodí horní Odry, Opavy, Ostravice a Olše. Vzestupy hladin vodních toků prognózujeme následovně:

dílčím povodí horní Odry může při prognózovaném vývoji srážek dojít k dostoupení 1. SPA na Odře v Odrách a ve Svinově (při kulminaci okolo 150-200 m3/s, tj. přibližně jedno až dvouletý průtok), 1. SPA a na Lubině v Petřvaldě.

 V dílčím povodí Opavy se předpokládá překročení 1. SPA na Opavě v Karlovicích, v Krnově, v Opavě a 2. SPA v profilu Děhylov, 1. SPA na Opavici v Krnově a na Černém potoce v Mezině. Situaci je třeba monitorovat v lokalitách Úvalno, Skrochovice, Držkovice, Vávrovice a Kravaře.

Na Podolském potoku v Rýmařově a na Moravici v Břidličné a ve Valšově se předpokládá dosažení 1. SPA.

 V dílčím povodí Ostravice se předpokládá při vzestupech hladin překročení 1. SPA na řece Morávka ve Vyšních Lhotách (při kulminaci cca 50 m3/s), na řece Ostravici ve Frýdku-Místku (při kulminaci kolem 180 m3/s dne tj. přibližně dvouletý průtok), na řece Ostravici v Ostravě (při kulminaci 220 m3/s dne 23. 5., 

tj. cca dvouletý průtok).

 Na Odře v Bohumíně se předpokládá dostoupení 2. SPA při kulminaci okolo 500 m3/s dne 23. 5., tj. přibližně dvouletý průtok.

 V dílčím povodí Olše může dojít k přímému ohrožení zástavby dne 23. 5. v blízkosti Petrůvky v Petrovicích u Karviné a v Závadě. Předpokládá se dosažení 2. SPA na řece Olši ve Věřňovicích, a v Dětmarovicích dne 23. 5. (při kulminaci v těchto profilech na úrovni dvou až pětileté vody). Dosažení 1. SPA se předpokládá na řece Petrůvce v Zebrzydowicích a na Olši v Českém Těšíně při kulminaci na úrovni dvouleté vody dne 23. 5. Prvního SPA již bylo dosaženo na řece Olši v Jablunkově.

 V dílčím povodí okrajových přítoků Odry je prognózováno překročení 3. SPA na řece Bělé v Jeseníku a v Mikulovicích z 22. na 23. 5. (cca Q10) a 2. SPA na Staříči v Lipové-lázních. Obdobnou situaci lze předpokládat i na Osoblaze.

 

Potvrzujeme, že vzhledem k aktuálnímu nasycenému stavu povodí a možnosti výskytu místy vydatnějších přívalových srážek může dojít k rozvodnění menších toků a k ohrožení usedlostí ležících v blízkosti vodních koryt toků.

 Hladiny údolních nádrží v povodí Odry se nyní nacházejí v zásobních prostorech, pouze na nádrži Žermanice je hladina vyšší z důvodu povolené mimořádné manipulace, avšak dochází k jejímu snižování na úroveň maximální zásobní hladiny. Další manipulace budou případně prováděny v závislosti na skutečně spadlých srážkách, přítocích do nádrží a další prognóze srážek.

 

  Kóta hladiny současná
[m n. m.]
Zásobní prostor
[m n. m.]
Odtok současný
[m3/s]
VD Slezská Harta 494,96 495,50 6,1
VD Kružberk 428,30 428,50 1,6
VD Šance 501,42 501,60 12,5
VD Morávka 506,21 506,80 10,0
VD Žermanice 291,34 291,10 9,5
VD Olešná 302,54 302,80 1,0
VD Těrlicko 275,52 275,60 10,0

 

 Prognóza průtoků je bez právní záruky a bude upřesněna na základě aktuální předpovědi srážek od ČHMÚ.

 V Ostravě, dne 22. 5. 2019, 10:00 hodin