Zářijový vodácký sjezd Ostravice se uskuteční

Aktualita

16.09.2020
Zářijový vodácký sjezd Ostravice se uskuteční

Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry souhlasí s termínem vodáckého sjezdu Ostravice v termínu 26. září 2020. Zvýšený průtok 12,0 m3/s od nádrže Šance budou vypouštět v sobotu od 9:00 do 13:00.

Pro registrované účastníky je povolen vstup na pozemky s. p. Povodí Odry, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa. Po ukončení akce musí být organizátory akce pozemky uvedeny do původního stavu a bez odpadků.

Vzhledem ke zvýšeným průtokům za účelem sjezdu Ostravice požadují vodohospodáři v době konaní akce zajistit odpovídající bezpečnost na jezech této řeky v úseku pořádaného organizovaného sjezdu.

Dále vodohospodáři upozorňují, že v případě závažných provozních či povodňových situací budou manipulovat na nádrži Šance dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a vyhrazují si právo v těchto případech souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit.