Zarybňujeme Petrův rybník u Krnova

Aktualita

20.04.2020
Zarybňujeme Petrův rybník u Krnova

Státní podnik Povodí Odry v průběhu března a dubna letošního roku provede zarybnění Petrova rybníka u Krnova, který byl v loňském roce z důvodu virózy kaprů vypuštěn a veškeré ryby utraceny. Zarybnění probíhá ve třech etapách, kdy budou do nově napuštěného rybníka vysazeny násadové ryby z rybochovných zařízení Povodí Odry. Jedná se celkem o zhruba 25 000 kusů kapra obecného, amura bílého, tolstolobika bílého, lína obecného, candáta obecného a štiku obecnou.  Všechny tyto ryby jsou ve stáří 1- 2 roky. Ve srovnání s minulými lety se jedná o srovnatelné množství násady, která je však velikostně menší.

„Důvodem je jednak skutečnost, že jsme chtěli použít jen vlastní násadu z našich rybochovných zařízení a jiné nenakupovat a současně jde o jedno z preventivních opatření vzniku možných nákaz. Věříme ale, že všechna opatření, která jsme ve spolupráci s veterinární správou provedli, zamezí dalším problémům,“ konstatoval Ivo Jedlička, vedoucí rybného hospodářství státního podniku Povodí Odry.

Během tohoto týdne bude postupně obnoven prodej ryb v našich prodejnách. Informace o prodejních dobách budou uveřejněny na webových stránkách www.pod.cz.

Naši zákazníci už si tedy opět budou moci, při dodržení stanovených podmínek, opět zpestřit svůj jídelníček zdravou a chutnou rybou,“ uzavřel Ivo Jedlička.