Získejte slevu na rozbor vody

Aktualita

14.03.2017
Získejte slevu na rozbor vody

V rámci oslav Světového dne vody, který připadá na 22. března, připravil státní podnik Povodí Odry kromě dne otevřených dveří na vodních dílech také dárek ve formě 35% slevy na 1 rozbor vody ze studny, bazénu nebo domovní ČOV, určený pro nekomerční účely.

Jak kupón získat? Navštivte vodohospodářské laboratoře v Ostravě na ulici Varenská 49 a to v sobotu 25.3.2017 od 9:00 do 15:00 hodin, kde kupón na slevu obdržíte s dalšími potřebnými informacemi, nebo si stačí vytisknout kupón, který na webových stránkách Povodí Odry, státní podnik bude ke stažení do 31.3.2017.

Kupón ke stažení.

Upozornění: Pro provedení rozboru pitné, či bazénové vody je nutno použít speciální vzorkovnice, které poskytneme v laboratoři.

Poukázka platí pro vzorky doručené od 27.3.2017 do 31.8.2017.

Bližší informace na telefonu 596 657 340, popř. na adrese laborator@pod.cz.

Rozbor pitné vody obsahuje: pH, konduktivitu, CHSKMn dusičnany, dusitany, amonné ionty, železo, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C.

Rozbor bazénové vody obsahuje: pH, zákal, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcuc aureus.