Chraňme podzemní vody je mottem letošního Světového dne vody

Aktualita

21.03.2022
Chraňme podzemní vody je mottem letošního Světového dne vody

Světový den vody, který připadá na 22. března, má letos tematické zaměření „Podzemní vody, zviditelnění neviditelného“. Vodohospodáři Povodí Odry i Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava si důležitost podzemních vod jednoznačně uvědomují i přesto, že zásobování vodou v Moravskoslezském kraji tvoří z 88 % odběry povrchové vody a pouze 12 % jako doplňkový zdroj tvoří vody podzemní.

Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry se snaží o zlepšení ekologické funkce toků i vodních nádrží. Za posledních 10 let byly vytvořeny mokřady, tůně i ostrovy v zátopách 1/3 malých vodních nádrží. Jedná se o vytvoření lokálních biotopů, které s nastupující klimatickou změnou získávají další významný rozměr. To znamená, že nádrže mohou sloužit jako lokální biotop zadržující vodu v krajině, kdy dochází k posilování pozemních zdrojů vody. Postupnou změnou společenských vztahů některá vodní díla, úpravy toků, ztratily svůj účel a je možno přistoupit k revitalizacím, případně renaturacím.

 „Prvořadým úkolem Povodí Odry je zajištění dodávky vody a současně správa vodních toků. V rámci tohoto společenského zadání vnímají vodohospodáři svou činnost jako komplex společně fungujících opatření, a to jak v oblasti vodohospodářských staveb, tak v oblasti správy vodních toků a zadržování vody v krajině, řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč a doplnil: „Naše činnost se zaměřuje na zkvalitňování funkcí vodohospodářské soustavy a současně se snažíme o revitalizace a renaturace vodních toků včetně realizace navrhovaných opatření zadržujících vodu na našem území.“ 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava vyrábí 95 % pitné vody pro téměř tři čtvrtě milionu obyvatel Moravskoslezského a Olomouckého kraje z povrchových zdrojů v Beskydech a podhůří Jeseníků ve správě Povodí Odry. Tato voda je následně upravována v centrálních úpravnách pitné vody v Podhradí u Vítkova, Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí a Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku. Podzemní zdroje pitné vody přesto hrají důležitou roli pro zásobování především odlehlejších lokalit v regionu mimo dosah páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody – Ostravského oblastního vodovodu. Platí to například pro některé části Opavska nebo Beskyd.

„Náš region má v porovnání s jinými částmi České republiky při pohledu na současnou klimatickou změnu a její důsledky jednoznačnou výhodu v tom, že jeho dominantní část je zásobována z povrchových zdrojů. Kromě čtyř okresů okolo krajské metropole, kde dominantně působíme, to platí také pro Ostravu. Její obyvatelé pijí ze dvou třetin vodu upravenou v našich provozech pocházející z nádrží Kružberk, Šance a Morávka, kterou distribuuje v krajské metropoli provozní společnost. Přesto u řady dalších zdrojů, kde využíváme podzemní vodu, vidíme, že na její ochranu by měla být upřena větší pozornost než doposud,“ řekl generální ředitel Severomoravských vodovodů a kanalizací Anatol Pšenička.

Problémy podzemních zdrojů pitné vody v regionu podle něj souvisí se suchým a teplým několikaletým obdobím 2015-2018, s kůrovcovou kalamitou v posledních letech a jejím odstraňováním, nebo nevhodným zemědělským hospodařením, jehož důsledky budeme řešit další desítky let. „V uplynulých letech jsme realizovali řadu investic, jejichž cílem bylo připravit u lokalit napojených na citlivější lokální zdroje podzemní nebo povrchové vody variantu v podobě napojení na centrální systém Ostravského oblastního vodovodu. Platí to například pro Jablunkovsko, kde jsme v tomto ohledu investovali 50 milionů korun do stabilnějšího a spolehlivějšího zásobování více než 12 tisíc obyvatel. Další projekt s obdobným cílem budeme letos realizovat například ve Lhotce pod Ondřejníkem v Beskydech. Další vrty na Opavsku také budeme rekonstruovat a regenerovat,“ dodává Pšenička.
Podle něj je jedním z důležitých faktorů pro odpovědnější a efektivnější ochranu podzemních zdrojů vody také legislativní prostředí. Tam by měla proběhnout diskuze o tom, jaké poplatky mají být odváděny za podzemní a povrchovou vodu. Ty v současné době odběr povrchové vody znevýhodňují, což vede subjekty, které mají možnost volby, k tomu, že se přikloní k levnějšímu odběru podzemní vody na úkor té povrchové. Dostatečná zásoba podzemních vod je navíc důležitou rezervou pro období sucha.

 Poznámka:

Státní podnik Povodí Odry pečuje o území povodí Odry o velikosti 6 252 km2, tzn. že se jedná o nejmenší povodí z 5 povodí v České republice. Na tomto území vykonává funkci správce povodí, pečuje o 3 690 km vodních toků, z nichž 1 111 km je toků významných. Dále provozuje a udržuje 8 významných údolních nádrží, 80 jezů, 3 gravitační převody vody a 30 malých vodních nádrží. 

Mezi nejvýznamnější údolní nádrže patří Slezská Harta na řece Moravici a nádrž Šance na Ostravici. Celkový objem provozovaných nádrží je kolem 300 mil.m3. Naše povodí je náročné z geologického pohledu, že se skládá ze dvou horských masivů, z Českého masivu a Karpatského oblouku, které mají různé charaktery, je zde zhruba dvojnásobná hustota obyvatel, ve struktuře průmyslu převažuje báňský, hutní a těžký strojírenský průmysl s jeho vlivem na zemský povrch (poddolování území z hlubinné těžby černého uhlí), na jakost vod a na požadavky na zásobení vodou.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava jsou největší vodárenskou společností v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední subjekty na vodárenském trhu ČR. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod.
Do oblasti působnosti patří především okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. Na základě smluvních vztahů je pitná voda dodávána městům Ostrava, Hlučín, Studénka a některým dalším menším obcím. Pitnou vodou je zásobována rovněž příhraniční oblast Polska (město Jastrzębie-Zdrój) a část Olomouckého kraje (Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou nebo Přerov). Společnost provozuje na základě smluvních vztahů kanalizaci a čistírny odpadních vod například ve Vratimově, Dolní Lutyni, Mostech u Jablunkova, Řepištích, Velkých Losinách v Olomouckém kraji, ale také v dalších městech a obcích moravskoslezského regionu.

Společnost dodává pitnou vodu pro 714 000 obyvatel prostřednictvím více než 140 tisíc vodovodních přípojek s celkovou délkou 770 kilometrů. Provozuje 76 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 263 394 m3 za den (ekvivalent pro 959 523 obyvatel).