Aktualita

12.07.2016
Sjezd Moravice 23. - 24. 7. 2016

Povodí Odry nebude vypouštět vodu z nádrže Kružberk (prostřednictvím provozu hydrocentrály na Podhradí) nutnou pro uskutečnění plánovaného vodáckého sjezdu ve dnech 23. až 24.7.2016.

S ohledem na probíhající rekonstrukci návodního líce hráze a zajišťování co nejlepší kvality vody pro úpravnu vody v Podhradí, nebudeme vypouštět vodu z nádrže Kružberk (prostřednictvím provozu hydrocentrály na Podhradí) nutnou pro uskutečnění plánovaného vodáckého sjezdu ve dnech 23. až 24.7.2016.