Stavy a průtoky na tocích

Výstraha - na některých tocích bylo doaženo III. stupně povodňové aktivity.

Více

Stavy a průtoky v nádržích

Aplikace zobrazuje informace o veličinách měřených na nádržích spravovaných státním podnikem Povodí Odry. Zobrazována je hladina v nádrži, odtok z nádrže a bilanční přítok.

Více

Srážky

Výstraha -  na některých stanicích je srážkový úhrn za posledních 24 hodin větší než 30mm.

Více