Stavy a průtoky na tocích

Aplikace zobrazuje síť vodoměrných stanic státního podniku Povodí Odry, na kterých je měřen aktuální vodní stav a z něj odvozený průtok vody. Zobrazují se dosažené stupně povodňové aktivity.

Více

Stavy a průtoky v nádržích

Stav vody v nádrží dosáhl ochraného prostoru, byla dosažena kóta přelivu.

Více

Srážky

Aplikace zobrazuje síť srážkoměrných stanic státního podniku Povodí Odry, na kterých jsou měřeny srážky (mm/hod) a teplota vzduchu (°C). Zobrazuje se srážkový souhrn za 24 hodin.

Více

Evidence hlášení prostřednictvím systému ISPOP za rok 2021 – upozornění

13.01.2022

Vážení uživatelé vod,

z důvodu přechodu na nový systém ISPOPv2 pro ohlašování za rok 2021 zajišťovaného agenturou CENIA nebude dočasně z důvodu jejich datové nekonzistence ve formulářích dostupná služba zobrazení / přebírání dat o vodoprávních povoleních k místům užívání vod. Konkrétně budou tato pole ve formulářích při ohlašování Odběrů povrchových vod, Odběrů podzemních vod, Vypouštění vod a Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody pro celé ohlašování za rok 2021 prázdná. To ale neznamená, že státní podnik Povodí Odry povolení k nakládání s vodami ve svých databázích pro Váš subjekt neeviduje.