Poskytnuté informace v roce 2018

Žádost:

Žádám o poskytnutí informací k úhradám příspěvků zaměstnavatele na smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců.

Informace:

Požadované informace byly poskytnuty.

 

Poskytnuto: 27.6.2018

 

Žádost:

Žádám o poskytnutí informací ohledně Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín – Polanka, zpracované v roce 2010 firmou Revital.

Informace:

Požadované informace byly poskytnuty.

 

Poskytnuto: 17.9.2018