Poskytnuté informace v roce 2021

Žádost:

Vyplácel či vyplácí státní podnik Povodí Odry jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu:

  • název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
  • výše plnění veřejné zakázky,
  • datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.

Informace:

Státní podnik Povodí Odry hradil pouze společnosti MAFRA, a.s., a to následovně:

  • v roce 2018: 89 010,- Kč bez DPH – inzerce
  • v roce 2018: 4 178,18 Kč bez DPH – denní tisk
  • v roce 2019: 18 275,- Kč bez DPH – inzerce
  • v roce 2019: 4 551,98 Kč bez DPH – denní tisk
  • v roce 2020: 28 275,- Kč bez DPH – inzerce
  • v roce 2020: 373,80 Kč bez DPH – denní tisk

Odpovězeno: 11.2.2021


Žádost:

Kdo provádí údržbu vodního toku "Výšina" IDVT 10209550 a propustku DN600 pro daný vodní tok, kdo je za daný propustek zodpovědný?

Informace:

Vodní tok ani propustek není ve správě státního podniku Povodí Odry. Vodní tok Výšina spadá pod správu obce Dolní Lutyně. Kdo spravuje propustek nám není známo.

Odpovězeno: 30.3.2021