Poskytnuté informace v roce 2024

Žádost:

  1. Při kolika povodňových prohlídkách byl přítomen zástupce Povodí Odry v obci Heřmánky (okres Nový Jičín) od roku 2020?
  2. Obdrželi jste pozvánku na povodňovou prohlídku v obci Heřmánky (okres Nový Jičín) od roku 2020?
  3. Pokud jste obdrželi pozvánku na povodňovou prohlídku v obci Heřmánky (okres Nový Jičín) od roku 2020 a nebyli přítomni, prosím o uvedení důvodu, proč?

Informace:

  1. při žádné
  2. ne
  3. povinný subjekt neobdržel žádnou pozvánku na povodňovou prohlídku

Odpovězeno: 13.3.2024


Žádost:

  1. informace k záměru VT Ostravice, Staré Město, km 25,300-25,600, oprava PB opevnění. Konkrétně žadatel žádal o poskytnutí veškerých podkladů, ze kterých vyplývá potřeba provedení této opravy, která vedla k rozhodnutí o její realizaci.

Informace:

  1. Veškeré požadované informace se poskytují odkazem na zveřejněnou informaci na profilu veřejného zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/vz00019009.

Odpovězeno: 15.4.2024